Vystoupení na ZŠ Jana Babáka (11.5. 2017)

Ve čtvrtek 11.5. 2017 vystupovala naše skupina na ZŠ Jana Babáka v Brně. Vystoupení bylo pojato jako turnaj na počest Karla IV., v němž měla každá skupina dětí svého zástupce.
Všichni rytíři měli v dětech obrovskou podporu o které svědčily také erby a trička v barvách každého rytíře, které si jednotlivé skupinky vyrobily. Díky tomu jsme si my i děti turnaj moc užili.