Studium šermu

Adeptus je skupina historického šermu, snažíme se tedy, abychom šermovali tak, jak to dělali naši předkové. Rekonstruovat tuto dovednost je velmi pracné a zdlouhavé, využíváme proto co nejširší spektrum zdrojů ke studiu. Abychom nezůstali jen v teoretické rovině, klademe důraz na testování technik v podmímkách jak s moderními ochranými pomůckami, tak v historické zbroji. Členové Adepta se věnují nejrůznějším typům boje s chladnými zbraněmi.

Oblasti šermu, kterými se zabýváme:
MS I.33 – Walpurgis Fechtbuch

Jedná se o německý šermířský manuál datovaný do roku 1320. Jeho originál je uložený v Royal ArmouriesLeeds. Jedná se o nejstarší dochovaný fechbuch, jehož autor je pravděpodobněsvětský kněz Lutegurus (Liutger). Jeho text psali až tři lidé a kreslilo až 17 malířů. Codex pojednává o šermu mečem a pěstním štítkem, beze zbroje. Bohužel se dochovala kompletní pouze jedna z pěti kapitol, zbylé záznamy jsou nekompletní. Tématu se dlouhodobě věnuje Roland Warzecha, jehož youtube channel určitě stojí za shlédnutí. Jeho interpretace a nadhled problematiky jsou pro nás velkou inspirací.

Codex Wallerstein

Rozsáhlý codex skládající se ze tří částí. První dvě byly napsány kolem roku 1470, zabývají se především dlouhým mečem, tesákem a souboji na nože, další pak souboji beze zbraně tzv. grappling. Pro nás je zajímavá především část třetí, ze které čerpáme znalosti ohledně boji ve zbroji – harnish fechten, halbschwert, neboli halfswording.

Codex Gladiatoria

Soubor německých codexů psaných v průběhu 15. století. Hlavní jádro codexu se věnuje duelu ve zbroji a ordálů, datuje do roku 1430-40. Také zobrazuje pěší boj, který následuje po střetu v sedle, tak i souboj na zemi a vyřazení soupeře dýkou.

Fiore de’i Liberi
Mister Joachim Mayer

Hlavní inspirací v oblasti dlouhého meče je pro nás velice známý učitěl německé školy šermu Joachim Mayer. Velmi podrobnou sbírku technik sestavil kolem roku 1560. Psal ji velice dlouho a chaoticky, nicméně ji lze využí pro studium technik. Mnoho českých i zahraničních šermířských skupin ji svým spůsobem interpretuje a je v podstatě nejrozšířenějším zdrojem pro studium v oblasti dlouhého meče u nás.

Sword and Pavise

Na videu níže se můžete podívat na naši interpretaci technik s velkým pěchotním štítem – pavézou. Tyto štíty byly v Česckých zemích velmi rozšířené hlavně za dob Husitských válek, ale i později. Sloužily jako krytí pro střelce s kuší nebo pěchotní štít do první linie. Nositel byl velmi dobře kryt a nepotřeboval tudíž tak nákladnou zbroj. Jeho úloha byla převážně krýt tyčové zbraně v dalších řadách. Velká váha štítu (cca 6.1 kg) měla negativní vliv na manévrovací schopnosti a bylo nutno tomu uzpůsobit některé techniky z dostupných kodexů. Manuskripty na takový štít se v podstatě nevyskytovaly, protože nositel byl téměř vždy neurozený voják s nízkou dobou životnosti v bitvě. Nejpodobnější zobrazení nalezneme v ordálech, kde se občas se štíty těchto rozměrů bojovalo.

Dobové zobrazení rytířů s pavézami se středovým žebrem z kodexu Bũech von fechter Vnnd Ringstückhen zũ Ross vnnd Fuoß