Život Jiřího z Poděbrad a Kunštátu

(23. dubna 1420 – 22. března 1471)

Jiří pocházel z rodu pánů z Kunštátu, narodil se 23. dubna 1420 v Poděbradech. Již coby čtrnáctiletý jinoch se zúčastní bitvy u Lipan na straně umírněných kališníků a katolíků. Později v roce 1448 již jako boleslavský hejtman dobývá Prahu, kterou tehdy ovládali katoličtí pánové, a čtyři roky poté je zvolen za zemského správce. Tuto funkci vykonává Jiří pět let a po smrti mladičkého krále Ladislava Pohrobka se uchází o český trůn. Zemský sněm Království českého volí 2. března léta Páně 1458 na Staroměstské radnici Jiřího z Poděbrad a Kunštátu novým českým králem.

Za jeho vlády utichají dlouholeté náboženské války, razí se znovu český groš a obnovuje se dolování stříbra v Kutné Hoře. S průvodním dopisem jeho druhé manželky Johany z Rožmitálu vyráží na podzim v roce 1465 mírové poselství jeho švagra Jaroslava Lva z Rožmitálu a na Blatné k významným evropským panovníkům té doby. Cílem poselstva urozených pánů je vytvoření mírové unie evropských států, ve kterém by měli jeho členové stejná práva a vzájemné spory by se řešily bez použití násilí.

Pan z Rožmitálu cestuje v čele asi padesátičlenného poselstva za poznáním cizích zemí po katolické Evropě. Přes německé státy a Burgundsko do Anglie, přes Francii do Navarry, Kastílie, Portugalska, Aragonie a Katalánska. Severoitalskými státy do Benátek a z Rakouska zpět do Čech. Diplomatická cesta naplněná účastí na rytířských turnajích, lovech a hostinách trvá dva roky a třebaže nesplní svůj původní cíl, je ve své době naprosto ojedinělým činem, který předběhne svou dobu. Jiří z Poděbrad umírá 22. března 1471 ve svých 51 letech a zanechává český trůn polským Jagelloncům.

Rok 2018 je rokem 560. výročí zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem a 570. výročím jeho dobývání Prahy.